DOWNLOAD tại đây  

1.       Quản lý hệ thống :
-       Đăng ký nhóm người sử dụng phần mềm
-      
Đăng ký danh sách nhân viên sử dụng phần mềm
-      
Phân quyền sử dụng cho nhân viên
-      
Phân quyền xem báo cáo cho nhân viên

2.       Quản lý thông tin :
-       Đăng ký đơn vị tính
-      
Đăng ký nhóm hàng
-      
Đăng ký thông tin hàng : tên món, giá bán, đơn vị tính, thuộc nhóm …
-      
Đăng ký thông tin nhà cung cấp hàng cho quán
-      
Đăng ký khu vực kinh doanh của quán : lầu 1(tầng 1), lầu 2(tầng 2), ngoài vườn ….
-      
Đăng ký bàn theo các khu vực kinh doanh

3.       Quản lý bán hàng :
-       Chọn bàn khách vào trên giao diện trực quan đã được chia theo khu vực
-      
Có thể kéo thả trực tiếp món khách gọi vào danh mục món trong bàn
-      
Có thể hủy, ghép bàn theo thực tế kinh doanh
-      
Thêm, bớt, xóa món theo thực tế khách gọi
-      
Thanh toán nhanh chỉ với một click chuột hoặc phím nóng
-      
Chức năng chia hóa đơn ra nhiều lần thanh toán dành cho việc thanh toán cho nhiều khách trong 1 bàn hoặc 1 nhóm khách muốn thanh toán riêng từng người
-      
Hỗ trợ tất cả các máy in thông dụng trên thị trường : 58mm, 75mm, 80mm, A5, A4
-      
Với phần mềm có bản quyền khách hàng được hỗ trợ sửa hóa đơn theo yêu cầu miễn phí hoàn toàn.