• Hãng sản xuất: SAMSUNG
  • Độ phân giải: 180 dpi
  • Cổng kết nối: USB, Bluetooth, IEEE 1284, Ethernet, Bi-directional parallel, RS232C