DOWNLOAD tại đây  

Hin nay công vic kinh doanh online hoc ti các ca hàng nh ca cá nhân vn s dng phương pháp qun lý truyn thng là ghi s hoc s dng Excel d gây nhm ln, khó khăn trong vic tng hp doanh s, doanh thu hàng ngày và trong khong thi gian dài.
Đ h tr tt hơn cho công vic này eCatPosFree là la chn hoàn ho cho nhng người mun áp dng qun lý bán hàng bng phn mm vi chi phí thp.

Nhng yêu cu cơ bn đ s dng phn mm :
Máy tính cài đt h điu hành Windows (XP, 2003, Vista, Seven)
Máy in nhit kh 80mm(có th không s dng nếu không in hóa đơn khi bán hàng)
Phn mm eCatPosFree (Min phí hoàn toàn cho 500 mt hàng)

Quy trình s dng :
Đăng ký nhóm hàng cn qun lý như : nhóm qun áo, giy dép ….
Đăng ký thông tin hàng hóa : Tên hàng, giá bán l, giá vn
Khi bán l hàng bn ch cn chn mt hàng cn bán ri thêm vào hóa đơn

H thng báo cáo :
Danh sách hóa đơn bán hàng
Bng kê bán l chi tiết tính l lãi theo giá bán và giá vn ca tng mt hàng
Phiên bn này không h tr qun lý lượng tn hàng hóa

Đây là phn mm min phí hoàn toàn cho 500 mt hàng không đòi hi bn đăng ký, không hn chế thi gian s dng, nếu có nhu cu nâng cp thêm tính năng đ ngh liên h contact@dangsoftware.com đ biết thêm chi tiết.