DOWNLOAD tại đây  

Phn mm qun lý bán hàng theo kiu siêu th, có th áp dng cho ca hàng, kho hàng, h tr  không hạn chế tất cả các loi mt hàng.

Hướng dẫn sử dụng nhanh

 

Phiên bn min phí :
- H tr 300 mã hàng
- H tr in barcode trên giy decan bng máy in laze thông thường
- H tr các loi máy quét mã vch
- H tr máy in chuyên dng kh 80mm, 75mm, 58mm và giy in kh A4 thông dng
- H tr các h diu hành windows t XP tr lên
- Không thay đi được thông tin doanh nghip
- Không hn chế thi gian s dng
Tính năng :
- Nhập hàng từ nhà cung cấp
- Xuất trả hàng cho nhà cung cấp
- Xuất chuyển hàng nội bô
- Xuất hàng thanh lý, biếu tặng
- Cân đối lượng tồn thực tế sau kiểm kê
- Bán lẻ hàng hóa
- Báo cáo hàng tồn
- Bảng kê lỗ lãi hàng bán le
- Đăng ký người sử dụng chương trình
- Phân quyền cho người sử dụng theo thực đơn
- ....................................v..v